Miễn Phí Khảo Sát , Tư Vấn Tận Nơi   0917.765.756  or 0973.624.491
 • Sản phẩm mới
 • Sản phẩm bán chạy
 • Sản phẩm thông dụng

 • Hệ thống  01 camera bao gồm :

  - 01 camera  1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình  4 kênh

  - Ổ cứng lưu dữ liệu 500GB

  - 01 Nguồn camera 12v

  - 10m dây cáp tín hiệu

  - 10m dây điện nguồn

  - 02 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính , máy ...

 • Giá gốc: 5,180,000 vnd

  3,800,000 vnd

  Hệ thống 02 camera bao gồm 

  - 02 camera   TVI 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 4 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 02 Nguồn camera 12v

  - 20m dây cáp tín hiệu

  - 20m dây điện nguồn

  - 04 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại ...

 • Giá gốc: 6,780,000 vnd

  5,200,000 vnd

  Hệ thống  04 camera bao gồm :

  - 04 camera   TVI 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 4 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 4 Nguồn camera 12v

  - 40m dây cáp tín hiệu

  - 40m dây điện nguồn

  - 08 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...

 • Giá gốc: 5,980,000 vnd

  4,500,000 vnd

  Hệ thống  03 camera bao gồm 

  - 03 camera   TVI 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 4 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 03 Nguồn camera 12v

  - 30m dây cáp tín hiệu

  - 30m dây điện nguồn

  - 06 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại ...

 • Giá gốc: 4,389,000 đ

  3,700,000

  Hệ thống  02 camera bao gồm 

  - 02 camera   AHD 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   AHD 4 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 02 Nguồn camera 12v

  - 20m dây cáp tín hiệu

  - 20m dây điện nguồn

  - 04 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...

 • Giá gốc: 5,062,000

  Giá KM 3,900,000

  Hệ thống  02 camera bao gồm 

  - 02 camera   AHD 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   AHD 4 kênh

  - Ổ Cứng Seagate 500GB

  - 02 Nguồn camera 12v

  - 20m dây cáp tín hiệu

  - 20m dây điện nguồn

  - 04 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...

 • Giá gốc: 5,350,000

  Giá KM 3,800,000

  Hệ thống  02 camera bao gồm 

  - 02 camera   AHD 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   AHD 4 kênh

  - Ổ Cứng Seagate 500GB

  - 02 Nguồn camera 12v

  - 20m dây cáp tín hiệu

  - 20m dây điện nguồn

  - 04 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...

 • Giá gốc: 5,000,000 vnd

  4,00,000 vnd

  Hệ thống 02 camera bao gồm 

  - 02 camera   TVI 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 4 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 02 Nguồn camera 12v

  - 20m dây cáp tín hiệu

  - 20m dây điện nguồn

  - 04 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...

 • Giá gốc: 5,159,000 vnd

  4,350,000 vnd

  Hệ thống  03 camera bao gồm :

  - 03 camera   AHD 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   AHD 4 kênh

  - Ổ Cứng Seagate 500GB

  - 03 Nguồn camera 12v

  - 30m dây cáp tín hiệu

  - 30m dây điện nguồn

  - 06 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...

 • Giá gốc: 5,995,000

  Giá KM 4,700,000

  Hệ thống  03 camera bao gồm :

  - 03 camera   AHD 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   AHD 4 kênh

  - Ổ Cứng Seagate 500GB

  - 03 Nguồn camera 12v

  - 30m dây cáp tín hiệu

  - 30m dây điện nguồn

  - 06 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...

 • Giá gốc: 5,800,000 vnd

  4,800,000 vnd

  Hệ thống  03 camera bao gồm 

  - 03 camera   TVI 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 4 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 03 Nguồn camera 12v

  - 30m dây cáp tín hiệu

  - 30m dây điện nguồn

  - 06 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...

 • Giá gốc: 6,450,000 vnd

  Giá KM 4,500,000 vnd

  Hệ thống  03 camera bao gồm :

  - 03 camera   AHD 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   AHD 4 kênh

  - Ổ Cứng Seagate 500GB

  - 03 Nguồn camera 12v

  - 30m dây cáp tín hiệu

  - 30m dây điện nguồn

  - 06 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...

 • Giá gốc: 6,435,000 vnd

  Giá KM 5,000,000 vnđ

  Hệ thống  04 camera bao gồm :

  - 04 camera   AHD 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   AHD 4 kênh

  - Ổ Cứng Seagate 500GB

  - 04 Nguồn camera 12v

  - 40m dây cáp tín hiệu

  - 40m dây điện nguồn

  - 08 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...

 • Giá gốc: 7,370,000 vnd

  Giá KM 5,500,000 vnd

  Hệ thống  04 camera bao gồm :

  - 04 camera   AHD 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   AHD 4 kênh

  - Ổ Cứng Seagate 500GB

  - 04 Nguồn camera 12v

  - 40m dây cáp tín hiệu

  - 40m dây điện nguồn

  - 08 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...

 • Giá gốc: 6,600,00 vnđ

  5,600,000 vnđ

  Hệ thống  04 camera bao gồm :

  - 04 camera   TVI 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 4 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 4 Nguồn camera 12v

  - 40m dây cáp tín hiệu

  - 40m dây điện nguồn

  - 08 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...

 • Giá gốc: 9,540,000đ

  8,586,000đ

  Hệ thống  04 camera bao gồm :

  - 04 camera   TVI 2.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 4 kênh

  - Ổ Cứng seagate 1000GB

  - 4 Nguồn camera 12v

  - 40m dây cáp tín hiệu

  - 40m dây điện nguồn

  - 08 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính ...