Tổng đài Siemens Hipath 1150

  • Khung chính tổng đài Hipath 1150
  • Cấu hình có sẵn: 02 trung kế và 10 máy nhánh
  • Khả năng mở rộng tối đa: 10 trung kế - 50 máy nhánh
  • Tích hợp chức năng quay số và trả lời tự động (DISA)
  • Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến

Hotline hỗ trợ

Liên hệ: 0917.765.756(8:00-21:00)

 

Nội dung chi tiết
  • Khung chính tổng đài Hipath 1150
  • Cấu hình có sẵn: 02 trung kế và 10 máy nhánh
  • Khả năng mở rộng tối đa: 10 trung kế - 50 máy nhánh
  • Tích hợp chức năng quay số và trả lời tự động (DISA)
  • Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến

Ý kiến khách hàng