Trọn Bộ Camera KBVISION

 • Trọn Bộ 2 Camera KB0201

  4,040,000 vnd

  3,400,000 vnd

  Hệ thống 02 camera bao gồm 

  - 02 camera   TVI 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 4 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 02 Nguồn camera 12v

  - 20m dây cáp tín hiệu

  - 20m dây điện nguồn

  - 04 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính , máy tính bảng .

   

   

 • Trọn Bộ 03 camera KBVISION

  4,640,000 vnd

  4,000,000 vnd

  Hệ thống  03 camera bao gồm 

  - 03 camera   TVI 1.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 4 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 03 Nguồn camera 12v

  - 30m dây cáp tín hiệu

  - 30m dây điện nguồn

  - 06 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính , máy tính bảng

   

   

 • Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 1.0MP

  5,200,000đ

  4,000,000đ

  Hệ thống  04 camera bao gồm 

  - 04 camera   TVI 1.0MP

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 4 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 04 Nguồn camera 12v

  - 40m dây cáp tín hiệu

  - 40m dây điện nguồn

  - 08 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính , máy tính bảng

 • Trọn Bộ 5 Camera KBVISION 2.0MP

  8,260,000đ

  7,000,000đ

  Hệ thống  05 camera bao gồm 

  - 05 camera   TVI 2.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 8 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 05 Nguồn camera 12v

  - 50m dây cáp tín hiệu

  - 50m dây điện nguồn

  - 10 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính , máy tính bảng

   

   

 • Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0MP

  7,140,000đ

  5,300,000đ

  Hệ thống  04 camera bao gồm 

  - 04 camera   TVI 2.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 4 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 04 Nguồn camera 12v

  - 40m dây cáp tín hiệu

  - 40m dây điện nguồn

  - 08 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính , máy tính bảng

   

   

 • Trọn Bộ 6 Camera KBVISION 2.0MP

  9,180,000đ

  7,700,000đ

  Hệ thống  06 camera bao gồm 

  - 06 camera   TVI 2.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 8 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 06 Nguồn camera 12v

  - 60m dây cáp tín hiệu

  - 60m dây điện nguồn

  - 12 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính , máy tính bảng

   

   

 • Trọn Bộ 7 Camera KBVISION 2.0MP

  10,100,000đ

  8,400,000đ

  Hệ thống  07 camera bao gồm 

  - 07 camera   TVI 2.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 8 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 07 Nguồn camera 12v

  - 70m dây cáp tín hiệu

  - 70m dây điện nguồn

  - 14 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính , máy tính bảng

   

   

 • Trọn Bộ 8 Camera KBVISION 2.0MP

  11,020,000đ

  9,100,00,000

  Hệ thống  08 camera bao gồm 

  - 08 camera   TVI 2.0Mp

  - 01 Đầu ghi hình   TVI 8 kênh

  - Ổ Cứng seagate 500GB

  - 08 Nguồn camera 12v

  - 80m dây cáp tín hiệu

  - 80m dây điện nguồn

  - 16 bộ jack chống nhiễu

  Quan sát trên tivi , điện thoại , máy tính , máy tính bảng