-->

Purasen

 • PU - 36SDI.4

  Liên hệ

  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình 720P @30fps (SMPTE 292)
   PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ vào hình  8 kênh HD-SDI hoặc 9 kênh Digital 
  Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920*1080),Monitor (01 VGA ), Tivi ( 02 BNC ), 
  Đầu vào hình ảnh với nhiều chế độ 1.png

  HD-SDI: 8*720P
  HD-SDI+DIGITAL: 6*720P+2*1080P, 6*720P+(1*1080P+2*720P)
                                      4*720P+(2*1080P+2*720P), 4*720P+(1*1080P+4*720P)
                                      2*720P+(2*1080P+4*720P), 9*720P
  Hiển thị qua CMS  9 kênh
  Hiển thị qua Monitor 1/4/ 8 kênh
  Ngõ vào âm thanh 8 vào
  Ngõ ra âm thanh 01 Ra
  Ngõ vào báo động 8 vào
  Ngõ ra báo động 01 Ra
  Âm thanh 02 chiều Hỗ trợ
  Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email
  Ghi hình và xem lại  
  Chế độ ghi  - Ghi theo cấu hình
   - Ghi theo lịch trình
   - Ghi theo chuyển động
  Chất lượng ghi hình HD-SDI: HD 720P
  Digital: Full HD 1080P, HD 720P
  Xem lại qua CMS  9 kênh
  Xem lại qua Monitor 2 kênh (lần lượt)

   

 • PU - 27SDI.4

  Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình 1080P @30fps (SMPTE 292)
   PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ vào hình  4 kênh HD-SDI hoặc 4 kênh Digital 
  Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920*1080),Monitor (01 VGA ), Tivi ( 02 BNC ), 
  Đầu vào hình ảnh với nhiều chế độ 4.png
  HD-SDI: 4*1080P
  HD-SDI+DIGITAL: 2*1080P+2*1080P, 3*1080P+1*1080P,4*1080P
  Hiển thị qua CMS  4 kênh
  Hiển thị qua Monitor 1/4/  kênh
  Ngõ vào âm thanh 4 vào
  Ngõ ra âm thanh 01 Ra
  Ngõ vào báo động 8 vào
  Ngõ ra báo động 01 Ra
  Âm thanh 02 chiều Hỗ trợ
  Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email
  Ghi hình và xem lại  
  Chế độ ghi  - Ghi theo cấu hình
   - Ghi theo lịch trình
   - Ghi theo chuyển động
  Chất lượng ghi hình HD-SDI: FULL HD 1080P
  Digital: Full HD 1080P, HD 720P
  Xem lại qua CMS  4 kênh
  Xem lại qua Monitor 1-2 kênh (lần lượt)
  Lưu trữ Hỗ trợ 04 SATA, 4x3 Tetrabytes
  Sao lưu USB 2.0, sao lưu qua mạng
  Kết nối mạng  
  ONVIF 2.0 Hỗ trợ
  Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây
  Kết nối với USB 3G
  Giao thức 10/100/1000M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/
  DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
  Quản lý  - Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera
   - Phân quyền quản lý người dùng
   - Kết nối độc lập từng kênh hình
  Truy cập hình ảnh Máy tính:
   - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox )
   - Macbook: VMeye
  Điện thoại di đông:
   - Ipad: VmeyeCloud/ Vmeyesuper HD
   - Iphone, Android: VmeyeCloud/ Vmeyesuper
   - Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery )
  Đặc tính chung  

   

 • PU - 36iD.H960H

  Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình PAL (625Lines,50fps), NTSC (525Lines,60fps)
  Hình ảnh và âm thanh  
  Ngõ vào hình 8 kênh Analog hoặc 16 kênh Digital
  Ngõ ra hình Tivi ( 02 BNC ), Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080)
  Đầu vào hình ảnh với nhiều chế độ - Analog :  8*960H/8*D1
  - Analog + network digital:  4 *D1+(1*1080P+ 3*720P) 
  - Network digital: 16*D1 / 2*1080P+2*720P/1*1080P+1*720P+6*960H/8*720P
  Hiển thị qua CMS 16 kênh
  Hiển thị qua Monitor 1/4/8/16 kênh
  Ngõ vào âm thanh 8 Vào
  Ngõ ra âm thanh 01 Ra
  Âm thanh 02 chiều Hỗ trợ
  Báo động  
  Ngõ vào 8 Vào
  Ngõ ra 01 Ra
  Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email 
  IVS Thiết lập hàng rào báo động, báo động khu vực, phát hiện đối tượng bị mất, theo dõi đối tượng, tự động chụp ảnh khi có báo động, gửi hình ảnh qua email.
  Ghi hình và xem lại  
  Chế độ ghi  - Ghi theo cấu hình
   - Ghi theo lịch trình
   - Ghi theo chuyển động
  Chất lượng ghi hình Full HD 1080P, HD 720P,960H, D1, HD1, CIF
  Xem lại qua CMS 1-16 kênh
  Xem lại qua Monitor  1/4/8/9/16 kênh
  Lưu trữ Hỗ trợ 4 SATA, 4x3 Tetrabytes
  Sao lưu USB 2.0, sao lưu qua mạng
  Kết nối mạng  
  ONVIF 2.0 Hỗ trợ
  Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây
  Kết nối trực tiếp USB 3G
  Giao thức 10/100M Ethernet, RJ45
   hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
  Quản lý  - Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera
   - Phân quyền quản lý người dùng
   - Kết nối độc lập từng kênh hình
  Truy cập hình ảnh Máy tính:
   - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox )
   - Macbook: VMeye
  Điện thoại di đông:
   - Ipad: Vmeyesuper HD/ VmeyeCloud
   - Iphone, Android: Vmeyesuper/ VmeyeCloud
   - Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery )
  Đặc tính chung  

   

 • PU - 45iD.H960H

  Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình ảnh H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình PAL (625Lines,50fps), NTSC (525Lines,60fps)
  Hình ảnh và âm thanh  
  Ngõ vào hình  16 kênh Analog hoặc 24 kênh Digital
  Ngõ ra hình Tivi ( 02 BNC ), Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080)
  Đầu vào hình ảnh với nhiều chế độ - Analog :  16*D1/16*960H
  - Analog + network digital:  
  8 *D1+16*D1/8*960H+8*720P/8*960H+(2*1080P+2*720P)/ 4*960H +(1*1080P+7*720P)/4*960H+(1*1080P+1720P+10*960H)/4*D1+20*D1/4*D1+(2*1080P+10*D1) 
   - Network digital:  
  24*D1 / 20*960H/ 4*1080P/1*1080P+8*720P/2*1080P+4*720P+4*960H
  Hiển thị qua CMS 24 kênh
  Hiển thị qua Monitor 1/4/8/9/16/24 kênh
  Ngõ vào âm thanh 16 Vào
  Ngõ ra âm thanh 01 Ra
  Âm thanh 02 chiều Hỗ trợ
  Báo động  
  Ngõ vào 16 Vào
  Ngõ ra 01 Ra
  Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email 
  IVS Thiết lập hàng rào báo động, báo động khu vực, phát hiện đối tượng bị mất, theo dõi đối tượng, tự động chụp ảnh khi có báo động, gửi hình ảnh qua email.
  Ghi hình và xem lại  
  Chế độ ghi  - Ghi theo cấu hình
   - Ghi theo lịch trình
   - Ghi theo chuyển động
  Chất lượng ghi hình Full HD 1080P, HD 720P, 960H, D1, HD1, CIF
  Xem lại qua CMS 1/4/8/9/16 kênh
  Xem lại qua Monitor  1/4/8/16 kênh   (tùy vào chế độ kết nối hình ảnh)
  Lưu trữ Hỗ trợ 4 SATA, 4x3 Tetrabytes
  Sao lưu USB 2.0, sao lưu qua mạng
  Kết nối mạng  
  Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây
  Kết nối trực tiếp USB 3G
  ONVIF 2.0 Hỗ trợ
  Giao thức 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
  Quản lý  - Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera
   - Phân quyền quản lý người dùng
   - Kết nối độc lập từng kênh hình
  Truy cập hình ảnh Máy tính:
   - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox )
   - Macbook: VMeye
  Điện thoại di đông:
   - Ipad: Vmeyesuper HD/ VmeyeCloud HD
   - Iphone, Android: Vmeyesuper/ VmeyeCloud
   - Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery )

   

 • PU - 36HN.4

  Giá : Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình PAL 25fps, NTSC 30fps
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ),Tivi ( 02 BNC )
  Ngõ vào hình ảnh  
  - 16 kênh Camera IP 1080P
   - 24 kênh Camera IP D1
  Ngõ ra hình monitor
   và Playback
   
  Hiển thị qua CMS 1/4/8/16/24 kênh
  Xem lại qua CMS 1/4/8/16 kênh
  Ngõ ra âm thanh 01 Ra
  Âm thanh 02 chiều Hỗ trợ
  Báo động  
  Ngõ vào 16 Vào
  Ngõ ra 04 Ra
  Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email
  Ghi hình và xem lại  
  Chế độ ghi  - Ghi theo cấu hình
   - Ghi theo lịch trình
   - Ghi theo chuyển động
  Chất lượng ghi hình Full HD 1080P, HD 720P, 960H, D1
  Lưu trữ Hỗ trợ 04 SATA, 4x3 Tetrabytes
  Sao lưu USB 2.0, sao lưu qua mạng
  Kết nối mạng  
  ONVIF 2.0 Hỗ trợ
  Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây
  Kết nối trực tiếp USB 3G
  Giao thức 10/100/1000M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
  Quản lý  - Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera
   - Phân quyền quản lý người dùng
   - Kết nối độc lập từng kênh hình
  Truy cập hình ảnh Máy tính:
   - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox )
   - Macbook: VMeye
  Điện thoại di đông:
   - Ipad: Vmeyesuper HD / Vmeye Cloud HD
   - Iphone, Android: Vmeyesuper/ Vmeye Cloud
   - Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery )
  Đặc tính chung  
  Nguồn điện 12V DC
  Kích thước  
  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình PAL 25fps, NTSC 30fps
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ ra hình  01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ),Tivi ( 02 BNC )
  Ngõ vào hình ảnh
   - 24 kênh Camera IP 1080P
   - 32 kênh Camera IP 720P
  Ngõ ra hình monitor
   và Playback
   
  Hiển thị qua CMS 24/32 kênh
  Xem lại qua CMS 1/4/8/16 kênh
  Ngõ ra âm thanh 01 Ra
  Âm thanh 02 chiều Hỗ trợ
  Báo động  
  Ngõ vào 16 Vào
  Ngõ ra 04 Ra
  Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email
  Ghi hình và xem lại  
  Chế độ ghi  - Ghi theo cấu hình
   - Ghi theo lịch trình
   - Ghi theo chuyển động
  Chất lượng ghi hình Full HD 1080P, HD 720P, 960H, D1
  Lưu trữ Hỗ trợ 04 SATA, 4x3 Tetrabytes
  Sao lưu USB 2.0, sao lưu qua mạng
  Kết nối mạng  
  ONVIF 2.0 Hỗ trợ
  Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây
  Kết nối trực tiếp USB 3G
  Giao thức 10/100/1000M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
  Quản lý  - Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera
   - Phân quyền quản lý người dùng
   - Kết nối độc lập từng kênh hình
  Truy cập hình ảnh Máy tính:
   - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox )
   - Macbook: VMeye
  Điện thoại di đông:
   - Ipad: Vmeyesuper HD / VmeyeCloud HD
   - Iphone, Android: Vmeyesuper / VmeyeCloud
   - Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery )

   

 • PU - 45HN.4

  Liên hệ

  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình PAL 25fps, NTSC 30fps
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ ra hình  01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ),Tivi ( 02 BNC )
  Ngõ vào hình ảnh
   - 24 kênh Camera IP 1080P
   - 32 kênh Camera IP 720P
  Ngõ ra hình monitor
   và Playback
   
  Hiển thị qua CMS 24/32 kênh
  Xem lại qua CMS 1/4/8/16 kênh
  Ngõ ra âm thanh 01 Ra
  Âm thanh 02 chiều Hỗ trợ
  Báo động  
  Ngõ vào 16 Vào
  Ngõ ra 04 Ra
  Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email
  Ghi hình và xem lại  
  Chế độ ghi  - Ghi theo cấu hình
   - Ghi theo lịch trình
   - Ghi theo chuyển động
  Chất lượng ghi hình Full HD 1080P, HD 720P, 960H, D1
  Lưu trữ Hỗ trợ 04 SATA, 4x3 Tetrabytes
  Sao lưu USB 2.0, sao lưu qua mạng
  Kết nối mạng  
  ONVIF 2.0 Hỗ trợ
  Vdtech.tv ( Cloud ) Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây
  Kết nối trực tiếp USB 3G
  Giao thức 10/100/1000M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
  Quản lý  - Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera
   - Phân quyền quản lý người dùng
   - Kết nối độc lập từng kênh hình
  Truy cập hình ảnh Máy tính:
   - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox )
   - Macbook: VMeye
  Điện thoại di đông:
   - Ipad: Vmeyesuper HD / VmeyeCloud HD
   - Iphone, Android: Vmeyesuper / VmeyeCloud
   - Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery )