-->

VDTech

 • "VDT 2700AHDL-B" 04 Kênh

  Giá : Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình  PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ vào hình  4 kênh AHDL hoặc 4 kênh Analog hoặc 4 kênh IP 
  Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV)

   

 • VDT - 2700AHD 4 CH

  Giá : Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình  PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ vào hình  4 kênh Digital hoặc 4/8 kênh IP hoặc 4 kênh Analog 960H 
  Ngõ ra hình e
  01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )

   

 • "VDT 2700AHDM" 04 Kênh

  Giá : Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình  PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ vào hình  4 kênh AHDM 
  Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), 01 TiVi (BNC)
  Hiển thị qua CMS 1/4/ kênh
  Hiển thị qua Monitor 1/4/ kênh
  Ngõ vào âm thanh 4 vào
  Ngõ ra âm thanh 01 Ra
  Ngõ vào báo động N/A
  Ngõ ra báo động N/A
  Phát hiện chuyển động Motion detection 

   

 • VDT - 2700AHDL 4 Kênh

  liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình  PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ vào hình  4 kênh AHDL hoặc 4 kênh Analog hoặc 4 kênh IP 
  Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV)

   

 • "VDT 2700AHDL-M" 04 Kênh

  Giá : Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình  PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ vào hình  4 kênh AHD hoặc 4 kênh AHDL hoặc 4 kênh Analog hoặc 8 kênh IP 
  Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )

   

 • VDT - 2700CVI 4 Kênh

  Giá : Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình ảnh H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình PAL 25f/s, NTSC 30f/s
  Hình ảnh và âm thanh  
  Ngõ vào hình 4 kênh CVI & 4 kênh Camera IP
  Ngõ ra hình 1HDMI (1920 x 1080),  Monitor (01 VGA )

   

 • Đầu Ghi VDT - 3600AHD 8 Kênh

  Giá : Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình  PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ vào hình  8 kênh Digital hoặc 4/9 kênh IP hoặc 8 kênh Analog 960H 
  Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )

   

 • "VDT 3600AHDM" 08 Kênh

  Giá : Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình  PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ vào hình  8 kênh AHDM 
  Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), 01 TiVi (BNC)
  Hiển thị qua CMS 1/4/8 kênh
  Hiển thị qua Monitor 1/4/8 kênh
  Ngõ vào âm thanh 8 vào

   

 • Đầu Ghi VDT - 3600AHDL 8 CH

  Giá : Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình  PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ vào hình  8 kênh Camera AHDL hoặc 8 kênh Analog  hoặc 9 kênh Camera  IP 
  Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV)

   

 • Đầu Ghi VDT 4500AHDM 16 Kênh

  Giá : Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình  PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ vào hình  16 kênh AHD hoặc 16 kênh AHDL hoặc 16 kênh Analog hoặc 20 kênh IP 
  Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )

   

 • Đầu Ghi VDT 4500AHDL 16 Kênh

  Giá : Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình  PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  Hình ành và âm thanh  
  Ngõ vào hình  16 kênh Camera AHDL hoặc 16 kênh Analog  hoặc 16 kênh Camera  IP 
  Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV)

   

 • Đầu Ghi VDT - 4500CVI 16 CH

  Giá : Liên hệ

  Hệ Thống  
  Hệ điều hành Embedded Linux
  Chuẩn nén hình ảnh H264
  Chuẩn nén âm thanh G.711A
  Chuẩn hình PAL 25f/s, NTSC 30f/s
  Hình ảnh và âm thanh  
  Ngõ vào hình 16 kênh CVI
  Ngõ ra hình 1HDMI (1920 x 1080),  Monitor (01 VGA )
  Hiển thị qua CMS 1/4/8/16 kênh
  Hiển thị qua Monitor 1/4/8/16 kênh
  Phát hiện chuyển động Motion
  Ngõ vào âm thanh 4
  Ngõ ra âm thanh 1
  Alarm in 16
  Alarm out 3