EYEWIDE

 • EWE 1808 A

  720,000 vnđ

  Cảm Biến Hình Ảnh 1/4"  Image Sensor  KOREA
  Số Điểm Ảnh 762 (H) x 504 (V)  PAL ; 864 (H) x 564 (V) NTSC
  Độ phân giải 800TVL
  Ánh Sáng Tối Thiểu 0.05Lux / F1.4
  Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm (480) – 8mm (370)     (tùy chọn)
  Tầm Quan Sát hồng ngoại 24 IR Led- quan sát hồng ngoại xa 10m đến 15m

   

 • EWE 1809 A

  760,000 vnđ

  Cảm biến hình ảnh 1/3"  Image Sensor  KOREA
  Số điểm ảnh PAL / NTSC    1280(H) x 960(V)
  Độ phân giải 900TVL
  Ánh sáng tối thiểu 0.05Lux / F1.2
  ống kính quan sát 3.6mm (900)-4mm(800)-6mm (560) – 8mm (420)   (tùy chọn)
  Tầm quan sát hồng ngoại 24 IR Led- quan sát hồng ngoại xa 10m đến 15m

   

 • EWE 2708 A

  880,000 vnđ

  Cảm Biến Hình Ảnh 1/4"  Image Sensor  KOREA
  Số Điểm Ảnh 762 (H) x 504 (V)  PAL ; 864 (H) x 564 (V) NTSC
  Độ phân giải 800TVL
  Ánh Sáng Tối Thiểu 0.05Lux / F1.4
  Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm (480) – 8mm (370)     (tùy chọn)
  Tầm Quan Sát hồng ngoại 3 Array Led- quan sát hồng ngoại xa 25m đến 30m

   

 • EWE 2709 A

  940,000 vnđ

  Cảm biến hình ảnh 1/3"  Image Sensor  KOREA
  Số điểm ảnh PAL / NTSC    1280(H) x 960(V)
  Độ phân giải 900TVL
  Ánh sáng tối thiểu 0.05Lux / F1.2
  ống kính quan sát 3.6mm (900)-4mm(800)-6mm (560) – 8mm (420)   (tùy chọn)
  Tầm quan sát hồng ngoại 3 Array Led- quan sát hồng ngoại xa 25m đến 30m

   

 • EWE 3608 A

  870,000 vnđ

  Cảm Biến Hình Ảnh 1/4"  Image Sensor  KOREA
  Số Điểm Ảnh 762 (H) x 504 (V)  PAL ; 864 (H) x 564 (V) NTSC
  Độ phân giải 800TVL
  Ánh Sáng Tối Thiểu 0.05Lux / F1.4
  EWE-36.png
  Ống kính quan sát
  3.6mm (800)-4mm(710)-6mm (480) – 8mm (370)     (tùy chọn)
  Tầm Quan Sát hồng ngoại 3 Array Led- quan sát hồng ngoại xa 25m đến 30m

   

 • EWE 3609 A

  920,000 vnđ

  Cảm biến hình ảnh 1/3"  Image Sensor  KOREA
  Số điểm ảnh PAL / NTSC    1280(H) x 960(V)
  Độ phân giải 900TVL
  Ánh sáng tối thiểu 0.05Lux / F1.2
  ống kính quan sát 3.6mm (900)-4mm(800)-6mm (560) – 8mm (420)   (tùy chọn)
  Tầm quan sát hồng ngoại 3 Array Led- quan sát hồng ngoại xa 25m đến 30m

   

 • EWE 4508 A

  990,000 vnđ

  Cảm Biến Hình Ảnh 1/4"  Image Sensor  KOREA
  Số Điểm Ảnh 762 (H) x 504 (V)  PAL ; 864 (H) x 564 (V) NTSC
  Độ phân giải 800TVL
  Ánh Sáng Tối Thiểu 0.05Lux / F1.4
  Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm (480) – 8mm (370)     (tùy chọn)
  Tầm Quan Sát hồng ngoại 2 Array Led- quan sát hồng ngoại xa 30m đến 35m

   

 • EWE 5408 A

  1,020,000 vnđ

  Cảm Biến Hình Ảnh 1/4"  Image Sensor  KOREA
  Số Điểm Ảnh 762 (H) x 504 (V)  PAL ; 864 (H) x 564 (V) NTSC
  Độ phân giải 800TVL
  Ánh Sáng Tối Thiểu 0.05Lux / F1.4
  Ống kính quan sát 4mm(710)-6mm (480) – 8mm (370)- 12mm(210)    (tùy chọn)
  Tầm Quan Sát hồng ngoại 6 Array Led- quan sát hồng ngoại xa 60m đến 65m

   

 • EWE 4509 A

  1,040,000 vnđ

  Cảm biến hình ảnh 1/3"  Image Sensor  KOREA
  Số điểm ảnh PAL / NTSC    1280(H) x 960(V)
  Độ phân giải 900TVL
  Ánh sáng tối thiểu 0.05Lux / F1.2
  ống kính quan sát 3.6mm (900)-4mm(800)-6mm (560) – 8mm (420)   (tùy chọn)
  Tầm quan sát hồng ngoại 2 Array Led- quan sát hồng ngoại xa 30m đến 35m

   

 • EWE 6308 A

  1,700,000 vnđ

  Cảm Biến Hình Ảnh 1/4"  Image Sensor  KOREA
  Số Điểm Ảnh 762 (H) x 504 (V)  PAL ; 864 (H) x 564 (V) NTSC
  Độ phân giải 800TVL
  Ánh Sáng Tối Thiểu 0.05Lux / F1.4
  Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm (480) – 8mm (370)     (tùy chọn)
  Tầm Quan Sát hồng ngoại 4 Array Led- quan sát hồng ngoại xa 30m đến 35m

   

 • EWE 6309 A

  1,880,000 vnđ

  Cảm biến hình ảnh 1/3"  Image Sensor  KOREA
  Số điểm ảnh PAL / NTSC    1280(H) x 960(V)
  Độ phân giải 900TVL
  Ánh sáng tối thiểu 0.05Lux / F1.2
  ống kính quan sát 4mm(800)-6mm (560) – 8mm (420)-12mm(300)   (tùy chọn)
  Tầm quan sát hồng ngoại 4 Array Led- quan sát hồng ngoại xa 30m đến 35m

   

 • EWE 8108 A

  1,220,000 vnđ

  Cảm Biến Hình Ảnh 1/4"  Image Sensor  KOREA
  Số Điểm Ảnh 762 (H) x 504 (V)  PAL ; 864 (H) x 564 (V) NTSC
  Độ phân giải 800TVL
  Ánh Sáng Tối Thiểu 0.05Lux / F1.4
  Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm (480) – 8mm (370)     (tùy chọn)
  Tầm Quan Sát hồng ngoại 3 Array Led- quan sát hồng ngoại xa 25m đến 30m

   

 • EWE 1813 AHD

  972,000 vnđ

  Cảm biến hình ảnh: 1/4" OV 1.3 Megapixel CMOS
  Độ phân giải HD (1280 x 720)
  Ngõ ra hình HD 720P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 3.6mm(800) - 4mm(710) - 6mm(480)  tùy chọn
  Hồng  ngoại 24IR led   – Quan sát hồng ngoại xa  10m-15m

   

 • EWE 1815 AHD

  1,020,000 vnđ

  Cảm biến hình ảnh:  1.5 Megapixel CMOS Image Sensor 
  Độ phân giải HD (1280 x 720 ) 
  Ngõ ra hình HD 720P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 3.6mm(800) - 4mm(710) - 6mm(480)    tùy chọn
  Hồng  ngoại 24IR led   – Quan sát hồng ngoại xa  10m-15m

   

 • EWE 1820 AHD

  1,064,000 vnđ

  Cảm biến hình ảnh: 1/2.5" SONY 2.0 Megapixel CMOS
  Độ phân giải HD (1280 x 960 )
  Ngõ ra hình HD 960P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590)  tùy chọn

   

 • EWE 2713 AHD

  1,120,000 đ

  Cảm biến hình ảnh: 1/4" OV 1.3 Megapixel CMOS
  Độ phân giải HD (1280 x 720)
  Ngõ ra hình HD 720P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 3.6mm(800) - 4mm(710) - 6mm(480)  tùy chọn
  Hồng  ngoại 3 Array Led   – Quan sát hồng ngoại xa  25m-30m

   

 • EWE 1824 AHD

  1,736,000 vnđ

  Cảm biến hình ảnh: 1/2.5" SONY 2.4 Megapixel CMOS
  Độ phân giải FULL HD (1920 x 1080)
  Ngõ ra hình FULL HD 1080P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590)  tùy chọn
  Hồng  ngoại
  24 IR  Led   – Quan sát hồng ngoại xa  10m-15m

   

 • EWE 2720 AHD

  1,340,000 đ

  Cảm biến hình ảnh: 1/2.5" SONY 2.0 Megapixel CMOS
  Độ phân giải HD (1280 x 960 ) 
  Ngõ ra hình HD 960P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590)  tùy chọn
  Hồng  ngoại 3 Array Led   – Quan sát hồng ngoại xa  25m-30m

   

 • EWE 2724 AHD

  Liên hệ

  Cảm biến hình ảnh: 1/2.5" SONY 2.4 Megapixel CMOS
  Độ phân giải FULL HD (1920 x 1080 ) 
  Ngõ ra hình FULL HD 1080P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590)  tùy chọn
  Hồng  ngoại
  3 Array Led   – Quan sát hồng ngoại xa  25m-30m

   

 • EWE 3613 AHD

  1,170,000 đ

  Cảm biến hình ảnh: 1/4" OV 1.3 Megapixel CMOS
  Độ phân giải HD (1280 x 720)
  Ngõ ra hình HD 720P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 3.6mm(800) - 4mm(710) - 6mm(480)  tùy chọn
  Hồng  ngoại 3 Array Led   – Quan sát hồng ngoại xa  25m-30m

   

 • EWE 3620 AHD

  1,464,000 đ

  Cảm biến hình ảnh: 1/2.5" SONY 2.0 Megapixel CMOS
  Độ phân giải HD (1280 x 960 ) 
  Ngõ ra hình HD 960P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590)  tùy chọn
  Hồng  ngoại
  3 Array Led   – Quan sát hồng ngoại xa  25m-30m

   

 • EWE 3624 AHD

  1,880,000 vnđ

  Cảm biến hình ảnh: 1/2.5" SONY 2.4 Megapixel CMOS
  Độ phân giải FULL HD (1920 x 1080 ) 
  Ngõ ra hình FULL HD 1080P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590)  tùy chọn
  Hồng  ngoại
  3 Array Led   – Quan sát hồng ngoại xa  25m-30m

   

 • EWE 4515 AHD

  1,380,000 đ

  Cảm biến hình ảnh:  1.5 Megapixel CMOS Image Sensor 
  Độ phân giải HD (1280 x 720 ) 
  Ngõ ra hình HD 720P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 3.6mm(800) - 4mm(710) - 6mm(480)-8mm(370)  tùy chọn
  Hồng  ngoại
  2 Array Led   – Quan sát hồng ngoại xa  30m-35m

   

 • EWE 4520 AHD

  1,580,000 đ

  Cảm biến hình ảnh: 1/2.5" SONY 2.0 Megapixel CMOS
  Độ phân giải HD (1280 x 960 ) 
  Ngõ ra hình HD 960P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 4mm(830) - 6mm(590)-8mm(450)-12mm(330)  tùy chọn
  Hồng  ngoại
  2 Array Led   – Quan sát hồng ngoại xa  30m-35m

   

 • EWE 5413 AHD

  1,320,000 đ

  Cảm biến hình ảnh: 1/4" OV 1.3 Megapixel CMOS
  Độ phân giải HD (1280 x 720)
  Ngõ ra hình HD 720P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 4mm(710) - 6mm(480)-8mm(370)-12mm(240)  tùy chọn
  Hồng  ngoại
  6 Array Led   – Quan sát hồng ngoại xa  60m-65m

   

 • EWE 5420 AHD

  1,620,000 đ

  Cảm biến hình ảnh: 1/2.5" SONY 2.0 Megapixel CMOS
  Độ phân giải HD (1280 x 960 ) 
  Ngõ ra hình HD 960P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 4mm(830) - 6mm(590)-8mm(450)-12mm(330)  tùy chọn
  Hồng  ngoại
  6 Array Led   – Quan sát hồng ngoại xa  30m-35m

   

 • EWE 5424 AHD

  2,020,000 đ

  Cảm biến hình ảnh: 1/2.5" SONY 2.4 Megapixel CMOS
  Độ phân giải FULL HD (1920 x 1080 ) 
  Ngõ ra hình FULL HD 1080P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 4mm(830) - 6mm(590)-8mm(450)-12mm(330)  tùy chọn
  Hồng  ngoại
  6 Array Led   – Quan sát hồng ngoại xa  60m-65m

   

 • EWE 5415 AHD

  1,380,000 đ

  Cảm biến hình ảnh:  1.5 Megapixel CMOS Image Sensor 
  Độ phân giải HD (1280 x 720 ) 
  Ngõ ra hình HD 720P
  Ánh sáng tối thiểu 0.01 Lux/F1.2
  Ống kính quan sát 4mm(710) - 6mm(480)-8mm(370)-12mm(240)  tùy chọn
  Hồng  ngoại
  6 Array Led   – Quan sát hồng ngoại xa  60m-65m