Hipath 1150-8-40

- Dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ nội bộ

- Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến và hiển thị số nội bộ

- Tích hợp sẵn lời chào 8 kênh đồng thời khi gọi vào

- Tính năng gọi nhóm, hunting cuộc gọi, ACD

- Tính năng account code (gọi theo mã cá nhân)


Hotline hỗ trợ

Liên hệ: 0917.765.756(8:00-21:00)

 

Nội dung chi tiết

- Dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ nội bộ

- Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến và hiển thị số nội bộ

- Tích hợp sẵn lời chào 8 kênh đồng thời khi gọi vào

- Tính năng gọi nhóm, hunting cuộc gọi, ACD

- Tính năng account code (gọi theo mã cá nhân)

Ý kiến khách hàng