Miễn Phí Khảo Sát , Tư Vấn Tận Nơi   0917.765.756  

Tổng đài Siemens Hipath 1120

  • Khung chính tổng đài Hipath 1120
  • Cấu hình có sẵn: 02 trung kế và 08 máy nhánh
  • Khả năng mở rộng tối đa: 06 trung kế - 16 máy nhánh
  • Tích hợp chức năng trả lời và quay số tự động (DISA)

Đánh giá: 1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao

Nội dung chi tiết:
  • Khung chính tổng đài Hipath 1120
  • Cấu hình có sẵn: 02 trung kế và 08 máy nhánh
  • Khả năng mở rộng tối đa: 06 trung kế - 16 máy nhánh
  • Tích hợp chức năng trả lời và quay số tự động (DISA)

Ý kiến khách hàng