Tổng đài Siemens Hipath 1120

  • Khung chính tổng đài Hipath 1120
  • Cấu hình có sẵn: 02 trung kế và 08 máy nhánh
  • Khả năng mở rộng tối đa: 06 trung kế - 16 máy nhánh
  • Tích hợp chức năng trả lời và quay số tự động (DISA)

Hotline hỗ trợ

Liên hệ: 0917.765.756(8:00-21:00)

 

Nội dung chi tiết
  • Khung chính tổng đài Hipath 1120
  • Cấu hình có sẵn: 02 trung kế và 08 máy nhánh
  • Khả năng mở rộng tối đa: 06 trung kế - 16 máy nhánh
  • Tích hợp chức năng trả lời và quay số tự động (DISA)

Ý kiến khách hàng